Hoe werkt het?

Wat doen we?

 • De scholen uitrusten met moderne technische leermiddelen en de technieklessen aantrekkelijker maken voor onze leerlingen
 • Leerlingen een goed beeld geven van de nieuwste techniekontwikkelingen in het bedrijfsleven zodat ze een weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding kunnen maken
 • Leerlingen laten ervaren hoe het is om te werken in een bedrijf en/of sector, zodat ze een passende werkhouding ontwikkelen en zicht krijgen op de toekomstmogelijkheden binnen de technieksector.
 • De praktijklessen worden aantrekkelijk en gevarieerder gemaakt door bedrijfsbezoeken en gastlessen. Ook maken we kleine groepen leerlingen, zodat iedereen goed begeleid kan worden.
 • Doordat we als scholen gaan samenwerken, krijgen ook basisschoolleerlingen meer technieklessen door docenten van het voortgezet onderwijs en ook het MBO wordt  betrokken bij de keuzes van de vmbo leerlingen.
 • Er worden nieuwe, moderne leermiddelen op scholen aangeschaft. Denk daarbij aan drones, robots, virtual reality etc.
 • Binnen de Nijeborg wordt een Technolab ingericht. In deze moderne leeromgeving zijn de nieuwste leermiddelen ondergebracht voor leerlingen uit de regio(voor zowel leerlingen van de basisschool als het voortgezet onderwijs).
 • Er is een budget voor scholing van docenten en onderwijsondersteuners
 • Voor basisschoolleerlingen organiseren we gedurende het schooljaar activiteiten rond Techniek en Technologie in de maatschappij. Zij krijgen hierdoor een goed beeld van de verschillende mogelijkheden en kunnen dit gebruiken bij het kiezen van hun vervolgopleiding.
 • De technische keuzevakken in de bovenbouw van het vmbo worden meer afgestemd op de behoeften in de regio. Te denken valt aan energietransitie (de overgang naar zonne-, warmte- of windenergie), duurzaam bouwen, aardbeving bestendig bouwen, duurzaamheid en domotica (elektronische toepassingen in en om huis). Dit doen we zodat ze ook in hun eigen leefomgeving een goede en passende baan kunnen vinden.
 • Om de relatie met het bedrijfsleven te versterken is een Techniek Adviesraad opgericht. Deze raad adviseert de scholen en de docenten over de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden voor de leerlingen