Wie zijn wij

 

Wie zijn wij?


Eind 2019 kregen wij als vestiging Nijeborg van rsg de Borgen het superfijne bericht dat we de landelijke subsidie voor de promotie van Sterk Techniek Onderwijs (STO) in de wacht hadden gesleept! Dit was het begin van een uitdagend proces om deze gelden optimaal in te zetten. Aan de basis hiervan ligt een prachtig plan, dat we gezamenlijk met partners, bedrijfsleven en onderwijs in de regio uitvoeren.

De Nijeborg


De Nijeborg maakt deel uit van scholengemeenschap rsg de Borgen. Het is een school met ca. 500 leerlingen, die een VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) opleiding volgen. Na een periode van 4 jaar stromen de leerlingen voor het overgrote deel uit naar het MBO of Havo. Voor alle leerlingen geldt dat er geweldige toekomstmogelijkheden liggen binnen de Techniek-sector. Toch zien we landelijk dat het aantal leerlingen dat kiest voor een technische opleiding afneemt. Ook in het bedrijfsleven wordt dit gevoeld. Het is moeilijk om aan goed technisch opgeleid personeel te komen. Als school pakken we daarom de uitdaging op om hier verandering in te brengen. We hebben ons daarbij een aantal doelen gesteld: De kwaliteit van het technisch onderwijs verhogen en moderniseren zodat het aansluit bij de hedendaagse technologische ontwikkelingen. Leerlingen enthousiasmeren voor een technische (vmbo) opleiding en hen informeren over de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Samenwerken met het bedrijfsleven en de onderlinge behoeften op elkaar afstemmen. Professionalisering van docenten zodat de kwaliteit van onderwijs verbetert en aansluit op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt

Het projectteam


Het projectteam Sterk Techniek Onderwijs bestaat uit een programmamanager, projectmedewerker, adviseur kwaliteit en onderwijs, contactpersoon bedrijfsleven.

 

  Derwin Roffel
Programmamanager
Taken:
Dagelijkse leiding rond de uitvoering
van het projectplan
Contacten bedrijfsleven en Onderwijs.

d.roffel@rsgdeborgen.nl
Renée Pama
Projectmedewerker
Taken:
Administratieve afhandeling
Websitebeheer
Afspraken
Communicatie
r.pama@rsgdeborgen.nl
Ingrid Copinga-Wollerich
Adviseur onderwijs en kwaliteit
Taken:
Procesbegeleiding
Onderwijskundig advies


i.copingawollerich03@rsgdeborgen.nl